Begroting 2019

Programmabegroting 2019

Waar geeft gemeente Buren in 2019 haar geld aan uit? En wat wil ze daarmee bereiken? Dat zijn de belangrijkste vragen waar deze begroting antwoord op moet geven. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 oktober (voorbespreking) en dinsdag 6 november (besluitvormend) over de begroting.