Begroting 2019

Subsidiestaat 2019-2022

Programma's / Taakvelden

2019

2020

2021

2022

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

115.486

115.222

96.959

96.959

 64300315  Voorschoolse voorzieningen peuters (peuteropvang)

115.486

115.222

96.959

96.959

Taakveld Cultuurpresentatie -prod.  -participatie

8.000

8.000

8.000

8.000

 65300105  Kunst en cultuur (stichting De Plantage)

8.000

8.000

8.000

8.000

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

582.961

582.961

582.961

582.961

 66100105  Versterken nulde-eerste lijn (bv STMR /Humanitas)

122.211

122.211

122.211

122.211

 66100210  Sociaal Werk (St. Welzijn Rivierenstroom)

307.750

307.750

307.750

307.750

 66100360  Leefbaarheid (o.a. jeugdsp.fonds/buurtver./compensatie OZB)

143.000

143.000

143.000

143.000

 66100610  Wet K.O. doelgroepenbeleid (buitenschoolse kinderopvang)

10.000

10.000

10.000

10.000

Taakveld Wijkteams

744.000

744.000

744.000

744.000

 66200105  Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp (st. MEE geld. poort)

320.000

320.000

320.000

320.000

 66200120  Jongerenwerk WMO (Mozaïk welzijnsdiensten)

141.000

141.000

141.000

141.000

 66200125  Maatschappelijk werk (STMR)

283.000

283.000

283.000

283.000

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

50.000

50.000

50.000

50.000

 66810510  Maatsch.Opvang&Beschermd Wonen (vnl. centr.bureau RIBW)

50.000

50.000

50.000

50.000

Taakveld Volksgezondheid

451.767

452.044

452.099

452.201

 67100105  Openbare gezondheidszorg (o.a. St. Iriszorg / indigo Gld)

96.767

97.044

97.099

97.201

 67100110  Algemene jeugdgezondheidszorg (STMR)

355.000

355.000

355.000

355.000

Taakveld Openbare orde en veiligheid

3.500

3.500

3.500

3.500

 61200205  Openbare orde en veiligheid (Burgernet)

3.500

3.500

3.500

3.500

Taakveld Economische promotie

27.750

27.750

27.750

27.750

 63400105  Recreatie en toerisme (reg. bureau toerisme)

27.750

27.750

27.750

27.750

Taakveld Cultureel erfgoed

36.250

36.250

36.250

36.250

 65500105  Overige zaken rijksmonumenten (onderhoudssubsidie)

6.250

6.250

6.250

6.250

 65500205  Overige zaken gem. monumenten (onderhoudssubsidie)

30.000

30.000

30.000

30.000