Begroting 2019

Wat is een thema?

Een thema in de begroting is een meerjarige programma-overstijgende opgave. Een thema wordt uitgewerkt in speerpunten, doelen per programma en prestaties in de taakvelden. De raad heeft een uitgesproken ambitie ten aanzien van een thema en wil deze sturen en monitoren. Een thema is een opgave die in de schijnwerpers wordt gezet. Voor de begroting van 2019 heeft de raad de volgende thema's benoemd:

  • Klimaat en duurzaamheid
  • Kerngericht werken
  • Regionale economie