Begroting 2019

Overzicht vervangingsinvesteringen 2019-2022

Afdeling

Investering

Nadere toelichting

Afschr.
termijn

Bedrag van
investering

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2019

Bedrijfsvoering

Mobiele telefoons

Vervanging

3

8.750

Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling begroting online

Investering (I&A plan)

5

20.000

Bedrijfsvoering

Beamers

Vervanging

4

7.500

Bedrijfsvoering

Sympodium

Vervanging

7

2.000

Inwonerszaken

Documentscanner balie

Vervanging

5

7.000

Ruimte

Houten brug Pippelinghof

Vervanging

40

30.000

Totaal 2019

75.250

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020

Bedrijfsvoering

Noodaggregaat gemeentehuis

Vervanging

10

86.500

Bedrijfsvoering

Mixed Workload Envirement AS/400

Vervanging

5

60.685

Bedrijfsvoering

Storage Area Network

Vervanging(I&A plan)

5

187.000

Bedrijfsvoering

Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

Vervanging

15

135.000

Totaal 2020

469.185

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2021

Bedrijfsvoering

Koppeling backoffice / midoffice

Vervanging

5

135.000

Totaal 2021

135.000

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2022

In 2022 zijn er geen geplande vervangingsinvesteringen.